Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym beautyroom-sklep.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem beautyroom-sklep.pl, prowadzony jest przez firmę Beauty ROOM Marzena Lendas, ul. Centralna 21B, 24-100 Puławy

Numer konta bankowego i dane kontaktowe firmy znajdują się w dziale „O firmie”.

Podstawowe pojęcia:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem beautyroom-sklep.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego asortymencie za pośrednictwem Internetu, tj. na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, która składa Zamówienia i dokonuje zakupów produktów w Sklepie;

Konto Klienta – funkcjonalność w ramach systemu teleinformatycznego, który jest wykorzystywany do prowadzenia Sklepu, służąca między innymi do składania Zamówień, prowadzenia historii Zamówień, ustalania preferencji Klienta w zakresie wybranych funkcjonalności Sklepu etc.;

Siedziba Sprzedawcy – adres właściwy do wysyłki zwracanych i reklamowanych produktów. Adres: Beauty ROOM Marzena Lendas, ul. Centralna 21B, 24-100 Puławy

Sklep stacjonarny Sprzedawcy  – sklep stacjonarny, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep

Beauty ROOM Marzena Lendas, ul. Centralna 21B, 24-100 Puławy

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9-18

Wtorek: 9-18

Środa: 9-18

Czwartek: 9-18

Piątek: 9-18

Sobota: 10-14

Zamówienie – oferta, która jest składana przez Klienta na potrzeby nabycia przez Klienta określonych produktów. Złożenie oferty przez Klienta nie pociąga obowiązku jej obligatoryjnego przyjęcia przez Sprzedawcę.

 1. Przyjmowanie i realizacja Zamówień.
 1. Ceny – Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, obniżek, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, gdy cena produktu może ulec czasowemu obniżeniu w porównaniu z ceną standardową. 
 2. Składanie Zamówienia – Klient może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia na stronie beautyroom-sklep.pl. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca dopuszcza złożenie Zamówienia także elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient jest zobowiązany podać pełny i prawidłowy adres niezbędny do właściwej realizacji zamówienia. 

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego złożenia, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres podany przez Klienta. 

 1. Przyjęcie i realizacja Zamówienia.

Przyjęcie Zamówienia: 

Zawarcie umowy sprzedaży produktów, których dotyczy Zamówienie, następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, tj. złożenia oświadczenia przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty Klienta. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu Zamówienia drogą elektroniczną. Przyjęcie zamówienia powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku, gdy Klient wybrał płatność elektroniczną z góry — w terminie 24 godzin roboczych od dokonania zapłaty. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia Zamówienia lub przedłużyć termin przyjęcia Zamówienia, o którym mowa wyżej (w szczególności, gdy Sprzedawca musi zweryfikować dostępność produktów).

Jeżeli tylko część produktów, których dotyczy Zamówienie, jest dostępna, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o tym, że może przyjąć Zamówienie tylko co do części.

Realizacja Zamówienia:

Jeśli Sprzedawca przyjął Zamówienie i umowa sprzedaży została zawarta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem elektronicznym – w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego Zamówienie na koncie Sprzedawcy,

b) w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) –  tego samego lub kolejnego dnia roboczego (w zależności od czasu przyjęcia Zamówienia) od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę,

c) w przypadku odbiorów osobistych – tego samego lub kolejnego dnia roboczego (w zależności od czasu przyjęcia Zamówienia) od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. 

W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do Sprzedawcy z powodu podania przez Klienta niedokładnego/niepełnego adresu, ponowna wysyłka tych samych produktów będzie możliwa jedynie przy płatności elektronicznej z góry, z uwzględnieniem kosztów zwrotu i ponownej wysyłki. 

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji Zamówienia + czas dostawy.

Przeciętny czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych (długość czasu dostawy zależy od przewoźnika).

1.4 Zmiany w Zamówieniu. Anulowanie Zamówienia.

Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego przyjęcia przez Sprzedawcę (czyli do momentu zawarcia umowy sprzedaży). 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta w przypadku powzięcia wątpliwości, czy modyfikację Zamówienia zgłosiła osoba uprawniona. 

1.5 Dowód zakupu. Faktura.

Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu Zamówienia w Sklepie.

1.6 Formy płatności i dostawy.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

– przelew bankowy na konto Sprzedawcy:

Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty podawać numer Zamówienia ze Sklepu oraz Imię i Nazwisko (jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Klient)

– przelew za pośrednictwem operatora płatności

– przy pobraniu: należność pobiera listonosz lub pracownik firmy kurierskiej, w zależności od wybranego przewoźnika;

– gotówką, w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

Do kwoty należności z tytułu Zamówienia doliczane są koszty dostawy, które co do zasady obciążają Klienta, z wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedawca pokrywa we własnym zakresie koszty dostawy, np. w zakresie prowadzonej akcji promocyjnej (przy składaniu Zamówienia Klient jest informowany o opcjach dostawy i kosztach dostawy). Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu Zamówienia.

Przy zamówionym produkcie znajduje się informacja o najniższym możliwym koszcie dostawy przy uwzględnieniu aktualnej wartości zamówienia. Ponadto Klient może zapoznać się w każdej chwili z cennikiem podanym pod następującym adresem: 

Wszystkie koszty dostawy są niezależne od wagi.

Istnieje też możliwość wysyłki zagranicznej do krajów Unii Europejskiej. W tym przypadku koszt jest wyliczany indywidualnie przez obsługę Sklepu na podstawie wagi zamówionych produktów, zaś Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy w tak ustalonej wysokości.

1.7 Wysyłka / odbiór Zamówienia.

W momencie wysłania zamówienia klient otrzymuje informację o wysłaniu Zamówienia na podany adres e-mail. W przypadku odbioru osobistego klient może udać się po odbiór zamówienia do naszego sklepu stacjonarnego dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o możliwości odebrania zamówienia.

2a. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. 

Każdy Klient powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej należą takie zagrożenia, jak: złośliwe oprogramowanie; wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; phishing; włamania do systemów teleinformatycznych.

Aby uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Klient powinien zaopatrzyć komputer i inne urządzenia, które wykorzystuje, podłączając do sieci Internet, w środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń. W szczególności może to polegać na instalacji programu antywirusowego, włączeniu zapory sieciowej, używaniu narzędzi szyfrujących, aktualizacji używanego oprogramowania. 

2a.2. Sprzedawca może świadczyć usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w szczególności takie usługi, jak:

– założenie i utrzymywanie Konta Klienta;

– wysyłanie Newslettera

Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

Klient powinien korzystać z dostępnych funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może w żaden sposób dostarczać treści bezprawnych ani w inny sposób wykorzystywać systemów teleinformatycznych Sprzedawcy do prowadzenia działalności bezprawnej. 

2a.3. Konto Klienta 

Klient, na potrzeby korzystania ze Sklepu, może założyć Konto Klienta. Po założeniu Konta Klienta Klient dokonuje zalogowania do Konta Klienta, podając login oraz hasło lub używając kont zewnętrznych dostawców (np. Facebooka, Google’a).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Klienta jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.

Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Klienta lub dotyczących innej osoby, Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). 

Klient w każdej chwili może zrezygnować z prowadzenia dla niego Konta Klienta.

2a.4. Newsletter

Klient może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę w następujący sposób:

– W przypadku dokonywania rejestracji Konta Klienta – zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać Newsletter” (lub podobnej opcji)

– W innych przypadkach – poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” i kliknięcie przycisku „Zapisz”

Każdemu zarejestrowanemu Klientowi Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.

2a.5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

Sprzedawca rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta. 

 1.  Zwroty i reklamacje.

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła. 

Sklep nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.

W przypadku stwierdzenia, że otrzymany produkt zawiera wadę, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.

 1. Na potrzeby złożenia reklamacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu (pisemnie, drogą mailową, telefonicznie lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie https://beautyroom-sklep.pl/contact/ w celu zgłoszenia reklamacji.

Sklep zaspokoi zasadne roszczenia Klienta w sposób określony przepisami prawa, w szczególności poprzez wymianę produktu uszkodzonego na inny, pełnowartościowy, zwrot 

ceny produktu i innych należności lub poprzez zaoferowanie mu innych, dostępnych w Sklepie produktów.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego artykułu Sklep zwraca w ciągu 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) lub w inny wskazany przez obsługę Sklepu sposób, na podany adres: Beauty ROOM Marzena Lendas, ul. Centralna 21B, 24-100 Puławy

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć paragon (w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję) oraz informację o wadzie produktu.

Informacje o pozasądowych możliwościach rozwiązania reklamacji.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

ttp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: – zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

– możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

– możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2.3 Odstąpienie od umowy.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) Klient będący konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić na trwałym nośniku, tj. co najmniej w formie pisemnej lub dokumentowej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez stronę Sklepu (na stronie internetowej nie ma funkcjonalności umożliwiającej składanie takich oświadczeń), jednak Klient może wysłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną, na podany przez Sprzedawcę adres e-mail. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedawcę dla produktu, będącego przedmiotem umowy sprzedaży.

W przypadku gdy Klient dokonał zakupu większej liczby produktów podlegających jednej wysyłce (produkty zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych produktów (produkty będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia produktów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te produkty, które nie są przedmiotem odstąpienia.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Klient odsyła produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

Klient, odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu produktu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Zwrot następuje także na ryzyko Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Klienta.

Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W szczególności Sprzedawca może potrącić z kwoty zwracanej Klientowi kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem produktu w chwili zakupu a stanem produktu zwróconego. Jeśli zwrot produktu następuje bez oryginalnego opakowania, Klient jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, gdy produkt jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Jest to zgodne z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm.) – dotyczy to m. in. wszelkich produktów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego produktu, np. maskary, cieni, podkładu, kremu oraz wszelkich innych produktów, które po otwarciu lub przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje właściwości, oraz produktów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem.

Klient, odstępując od umowy, oświadcza, że nie naruszył sterylności zwracanego produktu.

Jeżeli Klient odstąpił od umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Klientowi odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Klienta kosztów przesyłki — do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu w zwrotnym transporcie obciąża Klienta.

Aby zwrócić produkt, należy:

1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

3. Dostarczyć na swój koszt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres: Beauty ROOM Marzena Lendas, ul. Centralna 21B, 24-100 Puławy

Zwrotu można dokonać przykładowo: 

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera, przez przesłanie produktu na adres siedziby Sprzedawcy lub
b) bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (w godzinach pracy sklepu).

W przypadku dokonywania zwrotu pomiędzy 1. a 14. dniem od otrzymania produktów obowiązują zasady jak przy odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny. Natomiast w przypadku dokonywania zwrotu pomiędzy 15. a 30. dniem od otrzymania towaru przez klienta obowiązują następujące zasady zwrotu produktów bez podania przyczyny:

– Zwracany produkt musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu, bez śladów używania), zaopatrzony w dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

– Sprzedawca zwraca tylko cenę zwracanych produktów, bez kosztów przesyłki.

Postanowienia końcowe.

3.1 Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.2 Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

3.3 Prawa autorskie do opisu produktów i szaty graficznej zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa konsumenckiego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu